Vanliga frågor & svar!
Vanliga frågor & svar!
1Vad hjälper ni på Revisium till med?
Vi på Revisium är en helhetsleverantör av redovisningstjänster och hjälper dig med all ekonomisk administration av ditt företag. Vi sköter all den löpande bokföringen och årsavslut samt deklarationer varpå du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi ser oss som din förlängda ekonomiavdelning, och jobbar nära alla våra kunder då vi tror att personliga relationer ofta är de mest effektiva.
2Hur fungerar det i praktiken att vara kund hos er?
Som kund hos Revisium har man alltid en personlig relation kan byggas upp varpå vi kan vara så effektiva som möjligt. Enkelt sagt så skickar man efter varje avslutad period in sitt material till oss och meddelar vilka löner som skall tas ut, vi sköter därefter all bokföring, och återkopplar med frågor. När vi är klara får du som kund en tydlig rapport från oss så du får hjälp och stöd där du behöver.
3Kan ni hjälpa mig att starta ett bolag?
I Sverige är det relativt enkelt att starta ett bolag via webbsidan verksamt.se. Självklart kan vi om du så önskar sköta hela allt jobb, men oftast räcker det gott att vi ger råd och guidar dig genom processen.
4Är det krångligt att byta redovisningsbyrå?
Att byta redovisningsbyrå är väldigt enkelt. Det enda vi behöver är en SIE-fil eller CSV-fil av er tidigare redovisningsbyrå, så att vi kan ta vid där de slutar och direkt börja sänka era kostnader. Om så önskas så kan vi med hjälp av en fullmakt sköta dialogen med er tidigare redovisningsbyrå.
5Hur mycket kommer jag att spara genom att använda Revisium?
Det är naturligtvis svårt att svara på exakt hur mycket du kommer att spara på att använda Revisium då vi ej vet vilka kostnader du haft tidigare. Vissa av jättarna i branschen tar väldigt mycket betalt, och här brukar vi kunna spara närmre hälften av kostnaden.
6Varför måste ett företag redovisa all ekonomisk verksamhet, dvs sköta sin bokföring?
Även om det kan tyckas krångligt med bokföring så ger den nödvändig information för att du ska kunna styra ditt företags verksamhet i rätt riktning. Dessutom ställer Skatteverket och andra myndigheter som t.ex. Bolagsverket krav på redovisning för alla företag då de vill försäkra sig om den finansiella ställningen för bolagen. Det ska t.ex. kännas tryggt för bolag att göra affärer med varandra, varpå den ekonomiska ställningen och betalningsförmåga måste kunna säkerställas. För att kunna leva upp till dessa krav är det viktigt att ha ordning och reda i bokföringen.
7Vad är bokföring?
Ett kort svar är att bokföring är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser i ett företag. Rent konkret består bokföringen av verifikationer, löpande bokföring samt årsbokslut eller årsredovisning. Bokföringen är helt enkelt den process som gör att det går att se hur det går för företaget och när som helst ta ut rapporter som balansräkning och resultaträkning för att kontrollera företagets ekonomiska status.
8Vem är bokföringsskyldig?
Alla företag som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Dessutom är alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar (liksom vissa stiftelser och ideella föreningar) alltid bokföringsskyldiga även om de inte bedriver näringsverksamhet.
LOGGA IN