Allt från löpande bokföring till avancerad

rådgivning och löneadministration


Revisium är en redovisningsbyrå som tar hand om din redovisning till marknadens lägsta pris. Vi sköter alltifrån den löpande bokföringen samt agerar löneadministratör och deklarationer till avancerad rådgivning och årsbokslut.

Allt från löpande

bokföring till

avancerad

rådgivning och

löneadministration
Bokföring


Att själv sköta den löpande bokföringen kan vara både tidskrävande, krångligt och dyrt – i synnerhet om du inte har full koll på hur arbetet skall skötas. Det smyger sig lätt in fel som kan vara kostsamma att rätta upp och missar du viktiga datum och inbetalningar till Skatteverket får du onödiga påminnelseavgifter som följd.

ok_check_yes_tick_accept_success-512 Löpande redovisning
ok_check_yes_tick_accept_success-512 Löneadministration
ok_check_yes_tick_accept_success-512 Kundreskontra
ok_check_yes_tick_accept_success-512 Fakturapåminnelser
ok_check_yes_tick_accept_success-512 Fakturering

Bokslut


När det är dags för det årliga bokslutsarbetet sitter vi först gärna ner med våra kunder och går igenom årets händelser. Vi är måna om att ha en personlig relation med dig som kund och en avstämning vid årets slut ger oss samma bild över hur bokslutsarbetet bör göras för det gångna räkenskapsåret.

ok_check_yes_tick_accept_success-512 Årsredovisning
ok_check_yes_tick_accept_success-512 Årsavstämning
ok_check_yes_tick_accept_success-512 Bokslutstransaktioner
ok_check_yes_tick_accept_success-512 Periodiseringar

Deklarationer


Många tycker att skatterapporteringen är komplicerad och tidskrävande – och det är lätt att missa ett datum eftersom olika rapporter ofta ska skickas in med olika frekvens. Momsdeklarationer görs antingen en gång per månad, kvartal eller år beroende på företagets storlek, medan löner med tillhörande källskatt och sociala avgifter alltid rapporteras månadsvis. Dessutom behöver man kontinuerligt ha koll på preliminärskatt och rådande saldo på skattekontot.

ok_check_yes_tick_accept_success-512 Skattedeklarationer
ok_check_yes_tick_accept_success-512 Momsdeklarationer
ok_check_yes_tick_accept_success-512 Personalens källskatt och sociala avgifter
ok_check_yes_tick_accept_success-512 Inkomstdeklaration bolag

Rådgivning


Den person som sköter ett bolags bokföring får ofta en mycket god insyn i företagets ekonomi. Revisiums ekonomiska rådgivning baseras på denna insyn i våra kunders bolag kombinerat med en gedigen kunskap i företagsutveckling, strategi och skatterådgivning. Det gör att vi kan hjälpa våra kunder med kvalificerad rådgivning i allt från ekonomiska frågeställningar till effektivisering, implementering och strategi.

ok_check_yes_tick_accept_success-512 Ekonomisk rådgivning
ok_check_yes_tick_accept_success-512 Effektiviseringar
ok_check_yes_tick_accept_success-512 Starta bolag
LOGGA IN